Menu Close

PONUDBA

Naša ponudba so vse storitve v povezavi z  33. členom Zakona o varnosti in zdravju  pri delu Ur.l. RS št.43/2011:

  1. sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
  2. . izvaja zdravstvene preglede delavcev;
  3. seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem
  4. spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom, ter odkriva vzroke;
  5. pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, predloga izboljšave delovnega;
  6. sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela;
  7. sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

V zvezi z varstvom športnikov izvajamo preventivne preglede, svetujemo pri zdravljenju poškodb in selekciji v športne panoge

Izvajamo zdravniške preglede voznikov in kandiatov za voznike v skladu s posebnimi predpisi za to področje.

Prim. dr. Tihomir Ratkajec opravlja  preglede letalskega osebja (športne pilote, padalce, jadralne padalce in druge).

Tudi ljudje, ki želijo posedovati ali uporabljati orožje pri nas lahko oprave kompletni zdravniški pregled, vključno s psihološkim testiranjem