Menu Close

PREDSTAVITEV

Svetovna  znanost in tehnologija silno napredujeta. Predvsem informatika, komunikacije, genetika in biotehnologija so dosegli velike rezultate.  Prebivalstvo stari v mnogih državah, delovna sila postaja vse  bolj mobilna, fleksibilna, pojavlja se nazaposlenost, problem zaposlovanja minornih skupin in  priseljencev.   Vse to vpliva  na delavsko populacijo, ki ustvarja družbeno ekonomske vrednote v neki družbi. S temi spremembami se  pri delu poleg tradicionalnih nevarnosti javljajo   nove: preobremenjenost z delom, izgorevanje, obremenitev vida, poklicni rak.

Zdravstveno varstvo zaposlenih zajema  aktivnosti, ki jih izvajamo  za izboljšanje in ohranitev zdravja zaposlenih, za humanizacijo njihovega dela, za preprečitev  poškodb, obolenj in invalidnosti, predvem  bolezni v zvezi z delom ter za uspešno poklicno

Medicina dela Rogaška d.o.o.

Medicina dela Rogaška d.o.o. je organizirana kot majhno podjetje na področju specialistične zdravstvene dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje od leta 1997.

Nahaja se v lepem okolju zdraviliškega kraja Rogaške Slatine s pogledom na promenado nasproti termalnih bazenov, v stavbi Zdravstvenega doma.

Področja naših dejavnosti so:

  • zdravniški pregledi (kandidatov za zaposlitev, zaposlenih, voznikov, športnikov, pilotov in letalcev),
  • ekspertize o bolezni in okvarah  v povezavi z delom (poklicnih bolezni),
  • ocene tveganja na podlagi zdravstvene ocene delovnih mest (vključuje obiske z analizo delovnih pogojev),
  • promocijo na delu za različne skupine odvisno od interesa iz splošnih zdravstvenih tem in v povezavi s tveganji pri delu
  • ergonomske rešitve.

Sodelujemo z vrhunskimi inštitucijami v Sloveniji (Inštitut za medicino  dela Ljubljana, Klinični center Ljubljana, Inštitut za kemijo in biokemijo UKC Ljubljana, Zdravilišče Rogaška -Zdravstvo).

V okviru podjetja opravljamo tudi raziskave  na področju toksikologije, ergonomije in psihosocialnega  stresa.

Tihomir Ratkajec

Prim. dr. Tihomir Ratkajec, doktor znanosti, doktor medicine, specialist za medicino dela prometa in športa, ki je aktiven na mednarodnih strokovnih srečanjih , član Združenja medicine dela in član New York Academy of Science.