Menu Close

PREDSTAVITEV

Medicina dela Rogaška d.o.o. deluje že več kot 25 let. Naš tim sestavljata 2 zdravnika specialista in 2 medicinski sodelavki.

Medicina dela Rogaška d.o.o. izvaja aktivnosti za:

  • ohranitev in izboljšanje zdravja zaposlenih,
  • humanizacijo delovnih mest,
  • preprečitev poškodb in obolenj v zvezi z delom in invalidnosti.

Sodelujemo z Inštitutom za medicino dela Ljubljana, Kliničnim centrom Ljubljana, Inštitutom za kemijo in biokemijo UKC Ljubljana, Zdraviliščem Rogaška –Zdravstvo in Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah.

Tihomir Ratkajec, dr. med.

Prim. dr. Tihomir Ratkajec, doktor znanosti, doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa, ki je aktiven na mednarodnih strokovnih srečanjih, član Združenja medicine dela in nekdanji član New York Academy of Science. Osebna bibliografija na COBISS.

Kaja Plemenitaš, dr. med.

Kaja Plemenitaš, dr.med., specialistka medicine dela, prometa in športa, ki se ukvarja s področjem stresa na delovnem mestu z analizo variabilnosti srčne frekvence. Je članica Združenja medicine dela, prometa in športa.
 

Sunčica Šenija, diplomirana medicinska sestra

Lidija Hrup Hohnec, dipl. inž. kemije, zdravstveni tehnik